Lisabi Elite Association of Houston

Egba Anthem

Lori Oke ati petele
Nibe l’agbe bi mi si O
Nibe l’agbe to mi dagba O
Ile Ominira
Emi o f’Abeokuta s’ogo
Ngo duro, l’ori Olumo
Maa yo l’oruko Egba O
Emi Omo Lisabi
Verse 2

Abeokuta Ilu Egba
Ngo ni gbagbe re
Ngo gbe o leke okan mi
B’ilu Odo Oya
Emi o maa yo l’ori Olumo
Emi o s’ogo yi l’okan mi
Wipe Ilu olokiki O
L’awa omo Egba ngbe

Chorus

Ma yo, ma yo, ma yo o,
L’ori Olumo
Ma yo, ma yo, ma yo o,
L’ori Olumo

Chorus

Ma yo, ma yo, ma yo o,
L’ori Olumo
Ma yo, ma yo, ma yo o,
L’ori Olumo

Oriki Egba